پرسنل گرامی از یکی از روش های زیر جهت ورود به سامانه استفاده نمائید

قابل توجه پرسنل؛

لطفاً جهت بهبود شرایط شغلی و محیط کار خود انتقادات و پیشنهادات خود را در فرم زیر به ما منعکس نمائید.

نظرات شما فقط برای مدیر عامل شرکت قابل نمایش می باشد

تصویر کپچا
تماس باما